Chủ tịch nước Việt Nam qua các thời kỳ

Từ năm 1946 đến nay, Việt Nam đã có 8 đồng chí làm Chủ tịch nước. Chủ tịch nước đầu tiên chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1946 – 1969)
 Chủ tịch Nước kiêm Thủ tướng Chính phủ
Đồng chí Tôn Đức Thắng (1969 – 1981)
Đồng chí Trường Chinh (1981 – 1987)
Đồng chí Võ Chí Công (1987 – 1992)
Đồng chí Lê Đức Anh (1992 – 1997)
Đồng chí Trần Đức Lương (1997 – 6/2006)

Đồng chí Nguyễn Minh Triết (6/2006 – 7/2011)
Đồng chí Trương Tấn Sang (từ 7/2011 – đến nay)

Theo N.K (infonet)

Similar Posts