Kỷ niệm 20 năm tái thành lập Công đoàn CAND

Đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, vì lợi ích của người lao động

“Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng
định vị trí, vai trò của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong
Công an nhân dân (CAND) tiếp nối truyền thống và đánh dấu bước trưởng thành với
những đóng góp quan trọng của Công đoàn CAND vào trang sử vàng của CAND nói
riêng và Công đoàn Việt Nam nói chung trong suốt chặng đường lịch sử 63 năm
qua” – đây là khẳng định của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ
trưởng Bộ Công an tại Lễ kỷ niệm 20 năm tái thành lập Công đoàn CAND do Tổng
cục Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND tổ chức ngày 7/8, tại Hà Nội.

Dự buổi lễ có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên
TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu,
Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng
Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Kế thừa và phát huy truyền thống, 20 năm qua,
dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Công đoàn CAND đã
từng bước phát triển, hình thành hệ thống tổ chức từ Bộ đến cơ sở, số lượng
đoàn viên ngày càng tăng. Công đoàn các cấp trong CAND đã chủ động tổ chức
nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, qua đó đã có nhiều sáng kiến cải tiến
kỹ thuật có giá trị, làm gia tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất,
tiết kiệm, làm lợi cho các đơn vị hàng chục tỷ đồng và góp phần giao dục, nâng
cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, xây dựng tình đoàn
kết, yêu thương, gắn bố, giúp đỡ lẫn nhau trong tập thể người lao động.

Công đoàn CAND cũng đã thực hiện tốt chức năng
chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên và
người lao động, phát triển đảng viên là công nhân, lao động hợp đồng trong
CAND; các hoạt động tình nghĩa, trợ cấp khó khăn, xây dựng các ngôi nhà “Mái ấm
công đoàn”… qua đó, đã tập hợp, động viên đoàn viên công đoàn và người lao động
trong CAND thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, doanh
nghiệp, góp phần xây dựng Đảng, XDLL CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang
đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 4 tập thể và 1 cá nhân đã có
thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu từ năm 2008 đến năm 2012. Thứ
trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập
thể, cá nhân trong có thành tích xuất sắc trong công tác; đồng chí Đặng Ngọc
Tùng trao Bức trướng và Kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
tặng Công đoàn CAND.


Đại
tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đặng
Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đại biểu dự buổi
lễ. Ảnh: Trần Xuân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần
Đại Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn và người lao
động trong CAND đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: Là lực
lượng quan trọng trong công tác phục vụ chiến đấu, mỗi cán bộ, đoàn viên Công
đoàn CAND phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ và những yêu cầu đặt ra
trong tình hình mới, từ đó, xác định trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, công
tác và chiến đấu; trước hết, phải không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả thực
hiện các phong trào, cuộc vận động do Bộ Công an, Liên đoàn Lao động Việt Nam
phát động; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo môi trường thuận
lợi thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động tham gia.

Ban chấp hành Công đoàn CAND các cấp phải là
trung tâm đoàn kết, có trách nhiệm cao vì lợi ích của công đoàn viên và người
lao động. Các hoạt động của Công đoàn CAND phải khơi dậy và phát huy cao nhất
tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của mỗi đoàn viên công đoàn trong thực hiện
nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị thực sự trong sạch,
vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Trần
Xuân
(CAND)

Similar Posts