Người khởi xướng phong trào học tập và thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Ngày 11 tháng 3 năm 1948 sau khi nhận được số Tết từ nội san “Bạn dân” do Công an khu 12 gửi biếu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen ngợi lực lượng Công an và nêu lên “Tư cách người Công an cách mạng” là:

Đối với tự mình
phải: Cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự
phải: Thân ái giúp đỡ.

Đối với Chính phủ
phải: Tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân
phải: Kính trọng lễ phép.

Đối với công việc
phải: Tận tụy.

Đối với địch phải:
Cương quyết khôn khéo.

Tư cách người Công
an cách mạng – Sáu điều Bác Hồ dạy đã trở thành kim chỉ nam trong tư tưởng cũng
như hành động của lực lượng CAND. Từ khi ra đời đến nay, 6 điều dạy của Bác là
mục tiêu phấn đấu của các đợt thi đua sôi nổi trong lực lượng Công an nhân dân,
ngay cả trong thời kỳ ác liệt nhất trong 2 cuộc kháng chiến, cũng như ngày nay
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhìn lại lịch sử,
phong trào thi đua học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân có lúc,
có nơi ở những mức độ khác nhau, với những hình thức tổ chức khác nhau, song có
thể khẳng định phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy là một phong
trào có quy mô lớn nhất, gắn liền với quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng
thành của lực lượng CAND hơn nửa thế kỷ qua. Người có công to lớn đưa phong
trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND lên tầm cao mới và đi vào cuộc
sống với những ý nghĩa khoa học thực tiễn sâu sắc, đó là cố Chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.


Đồng chí Phạm Hùng là
một cán bộ, tiền bối của Đảng, thế hệ học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, từng đảm trách nhiều vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước và có nhiều năm
là người lãnh đạo cao nhất của lực lượng Công an (Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là
Bộ Công an), đồng chí Phạm Hùng luôn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng
CAND trong sạch vững mạnh.

Tháng 1 năm 1950 khi
là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ tham dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ V
tại Tuyên Quang – Hội nghị đầu tiên có đại biểu 3 miền Bắc – Trung – Nam. Đồng
chí Phạm Hùng được trực tiếp gặp Bác Hồ báo cáo tình hình Công an Nam Bộ thi
đua diệt giặc lập công.

Khi trở về Nam, đồng
chí Phạm Hùng đã chỉ đạo cơ quan tuyên truyền Sở Công an Nam Bộ xuất bản cuốn
sách “Sáu điều dạy của Hồ Chủ tịch” với số lượng 3000 cuốn để làm tài liệu cho
cán bộ, chiến sĩ CA Nam Bộ học tập, đồng thời làm cơ sở để phát động phong trào
học tập, rèn luyện thi đua lập công chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày sinh của Bác
Hồ (19-5-1951). Đây là một tài liệu vô cùng quý báu, cuốn sách gối đầu giường
cho CBCS Công an Nam Bộ học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy trong điều kiện
công tác, chiến đấu vô cùng gian khổ ác liệt.


30 năm sau, năm 1980
trên cương vị Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc
đầu tiên đồng chí Phạm Hùng đặc biệt quan tâm là công tác xây dựng lực lượng
CAND theo tinh thần chỉ chị 92 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 25 tháng 6
năm 1980 về “Xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh và đẩy mạnh phong
trào quần chúng bảo vệ ANTQ”.

Ngày 25-5-1983, đồng
chí Phạm Hùng ra Chỉ thị số 04 về việc phát động phong trào học tập, thấm nhuần
sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều dạy của Bác Hồ kính yêu đối với CAND.
Trong Chỉ thị, đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa sâu sắc nội dung 6
điều dạy của Bác, đồng chí mong muốn mỗi đơn vị, từng cán bộ chiến sĩ CAND phải
biến những điều dạy đó thành nếp sống, công tác và chiến đấu hàng ngày; đồng
thời phải nâng cao quan điểm lập trường của giai cấp công nhân, có quan điểm
quần chúng đúng đắn, nhất trí cao với đường lối chính sách của Đảng, tuyệt đối
trung thành với Đảng. Từ đó, cuộc vận động học tập thấm nhuần sâu sắc và thực
hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng CAND đã trở thành thường
xuyên, liên tục trong toàn lực lượng và là một trong những nội dung quan trọng
trong công tác xây dựng lực lượng CAND.

Sau một năm thực
hiện Chỉ thị 04, ngày 2-6-1984, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng ra Chỉ thị số 03
về việc “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện
nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy”. Đồng chí Phạm Hùng luôn tâm niệm, làm sao xây
dựng lực lượng CAND xứng đáng là công cụ tin cậy của Đảng, là công cụ sắc bén
của chuyên chính vô sản, là con em yêu quý của nhân dân. Đồng chí đã thường
xuyên gặp gỡ trao đổi với các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, đồng thời
chủ trì nhiều cuộc hội thảo khoa học, trong đó có Hội thảo “Khoa học thực tiễn
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân” tháng 6 năm 1984 với sự tham gia của
nhiều nhà khoa học trong và ngoài ngành. Qua đó đã làm rõ nội dung vô cùng sâu
sắc, phong phú, mang đầy đủ ý nghĩa và nội dung cách mạng khoa học, lý luận và
thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người cán bộ chiến sĩ CAND qua 6 điều dạy
của Bác.

Không chỉ phát động,
ra Chỉ thị, chính đồng chí Phạm Hùng đã thực hiện nghiêm túc những lời dạy
thiêng liêng của Bác. Đó là đạo đức trong sáng, phong cách sống giản dị, cần,
kiệm, liêm, chính. Ở cương vị Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng – Bộ trưởng Bộ
Nội vụ, đồng chí vẫn đi làm bằng chiếc xe LA-DA màu sữa của Liên Xô sản xuất,
không dùng xe đắt tiền của các hãng tư bản nổi tiếng. Bữa ăn của đồng chí đạm
bạc, giản dị với những món ăn Nam Bộ dân dã mà đồng chí hằng ưu thích. Những ai
đã từng làm việc, tiếp xúc với đồng chí Phạm Hùng đều cảm thấy ở đồng chí sự
giản dị, mộc mạc dễ gần gũi, đặc biệt là tinh thần “Tất cả vì dân” từ việc nhỏ
cho đến việc lớn.

 

     Đồng chí Phạm Hùng thăm
và làm việc với trại cải tạo K20 Bến Tre (Năm 1982).

Có thể nói cuộc đời
chiến đấu, hoạt động cách mạng sôi nổi, nhiệt huyết của đồng chí Phạm Hùng là
một tấm gương sáng trong việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy để cho các
thế hệ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CAND noi theo và chính đồng chí là người
khởi xướng, phát động và truyền lửa cho phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác
Hồ dạy CAND.

Kỷ niệm 65 năm, ngày
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi lực lượng Công an và nêu lên “Tư cách
người Công an cách mạng”, hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày sinh của cố Chủ tịch
Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng, lực lượng CAND nguyện ra sức
phấn đấu, rèn luyện học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, thực hiện nghiêm túc 6
điều Bác Hồ dạy, xây dựng lực lượng CA trong sạch vững mạnh, xứng đáng với sự
tin cậy của Đảng, Nhà nước, sự yêu quý của nhân dân như mong ước của đồng chí
Phạm Hùng lúc sinh thời./. 

              Đoàn
Xuân Tuyến – Phạm Thị Thanh Thủy

Similar Posts