Thống nhất sử dụng trang phục CAND mẫu cải tiến từ 6-6-2016

Bộ Công an chỉ đạo thống nhất trong toàn lực lượng triển khai trang phục xuân hè mới vào ngày 6-6-2016 (theo ngày Nghị định 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực) và trang phục thu đông mới từ ngày 1-11-2016.

Theo Bộ Công an, qua thực tiễn 18 năm thi hành thực hiện Nghị
định số 86/1998/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24-10-1998, Nghị định số
160/2007/NĐ-CP ngày 31-10-2007 thay thế Nghị định 86/1998/NĐ-CP quy định
cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục CAND và
Quyết định số 151/1999/QĐ-BCA ngày 29-3-1999 của Bộ trưởng Bộ Công an
quy định trang phục thường dùng, trang phục chiến đấu của lực lượng
CAND, cơ bản đã bảo đảm thống nhất, ổn định, thể hiện sự uy nghiêm,
chính quy, phục vụ tốt công tác học tập, chiến đấu, huấn luyện.

Trang phục xuân hè lực lượng An ninh.

Tuy nhiên, thực tiễn sử dụng cũng cho thấy các loại trang phục bộc lộ
những hạn chế về mặt thẩm mỹ, chưa tạo sự thống nhất và chưa đáp ứng
một số yêu cầu. Cụ thể, về kiểu dáng trang phục không thống nhất giữa áo
xuân hè nam lực lượng An ninh (kiểu bludong) và áo xuân hè nam lực
lượng Cảnh sát (kiểu sơ vin).

Về màu sắc sao cấp hiệu, Công an hiệu, cúc mũ kê pi, áo các loại
trang phục cấp tướng, cấp tá có màu vàng, trong khi đối với cấp úy, hạ
sĩ quan, chiến sĩ, học viên lại màu trắng, cúc áo học viên bằng nhựa
cùng màu vải áo.

Do đó không tạo được sự thống nhất, uy nghiêm trong toàn lực lượng,
đặc biệt là trong tập hợp hàng quân. Chất lượng một số trang phục chưa
đảm bảo yêu cầu, vải may các loại trang phục có hiện tượng xù lông, vón
sơ, nhất là vải may áo sơ mi trắng, màu sắc các lô vải không đồng đều,
khả năng thoát khí kém.

Trang phục xuân hè lực lượng Cảnh sát.

Bộ Công an cũng cho rằng, hiện nay xuất hiện tình trạng sử dụng trang
phục của một số ban, ngành có thiết kế về kiểu dáng trang phục, sao cấp
hiệu tương tự như một số trang phục của lực lượng CAND gây nên tình
trạng hiểu nhầm, không đảm bảo tính đặc thù, làm giảm tính uy nghiêm của
trang phục CAND.

Từ những lý do trên, việc đổi mới, nâng cao chất lượng trang phục
CAND là cần thiết. Xuất phát từ sự cần thiết đó, đồng thời có cơ sở pháp
lý cho việc chống làm giả, làm nhái trang phục CAND, ngày 21-4-2016,
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 29/2016/NĐ-CP sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2007/NĐ-CP ngày 30-10-2007 quy
định cờ truyền thống, công an hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng
CAND.

Để triển khai thi hành Nghị định số 29, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký
Quyết định số 1625/QĐ-BCA ngày 5-5-2016. Theo đó, thống nhất trong toàn
lực lượng triển khai trang phục xuân hè mới vào ngày 6-6-2016 (theo ngày
Nghị định 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực) và trang phục thu
đông mới từ ngày 1-11-2016. 

Sản xuất và cấp phát đảm bảo lộ trình trang phục xuân hè mới cho sĩ
quan  năm 2016. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng
phí nguồn ngân sách theo ý kiến của Chính phủ và của Bộ Tài chính, năm
2016, đối với lực lượng hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên các trường CAND
vẫn sử dụng trang phục xuân hè và thu đông theo mẫu cũ.

Qua 9 tháng khẩn trương tập trung nghiên cứu một cách cơ bản, công
phu và kỹ lưỡng dưới sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của lãnh đạo Bộ và
quyết tâm từng bước cải tiến hoàn chỉnh hơn hệ thống trang phục, tạo sự
thống nhất cho toàn lực lượng CAND, trang phục CAND mẫu mới đã có những
cải tiến.

Trang phục váy – juyp cho nữ sĩ quan khi biểu diễn nghệ thuật

Trang phục hoạt động nghệ thuật dành cho nữ sĩ quan khi
tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, liên hoan nghệ thuật quy định
như sau:

– Màu sắc: Màu be hồng

– Kiểu dáng:

+ Mũ mềm: Mũ mềm cuốn vành, phông mũ hình tròn. Phông mũ
và thành mũ dựng bằng bạt cứng, vành xung quanh bẻ thành phần mang mũ và
sau mũ. Thành cầu giữa trán có tán ôze công an hiệu 36mm màu vàng.

+ Áo hè: Kiểu ký giả, cổ chữ K, thân trước may 2 túi ốp
ngoài, có nắp. May bật vai đeo cấp hiệu, tay ngắn kiểu bán mang, nẹp
liền gia vai… Áo đông kiểu veston, cổ chữ K.

+ Juyp: Kiểu dáng chữ A, cạp cong may rời, thân trước có 2 túi sườn chéo, thân sau sử dụng khóa giọt lệ, có xẻ sau.

Theo đó, về màu sắc cơ bản giữ nguyên đối với các lực lượng. Về vải
may trang phục được nâng cao chất lượng. Về mẫu mã, thống nhất trang
phục xuân hè nam lực lượng An ninh, Cảnh sát là cùng một kiểu áo cổ
đứng, mặc sơ vin trong quần (mẫu cũ áo nam An ninh cổ bẻ, kiểu bludong,
Cảnh sát cổ bẻ sơ vin).

Thống nhất các lực lượng từ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên
đều đeo phù hiệu trên cổ áo khi sử dụng trang phục thường dùng (mẫu cũ
sĩ quan đeo cành tùng, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đeo phù hiệu).

Thống nhất công an hiệu, sao, cúc cấp hiệu, sao phù hiệu kết hợp cấp
hiệu, cúc áo và mũ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đồng bộ màu
vàng (không chia thành màu vàng đối với cấp tướng, cấp tá; màu trắng đối
với cấp úy; cúc nhựa màu vải đối với học viên như trước).

Số hiệu của cán bộ

Kiểu dáng, màu sắc: Số hiệu hình chữ nhật, nền màu xanh
lam, bên trái có hình công an hiệu. Công an hiệu, chữ, số, đường viền
xung quanh đều màu vàng.

Cán bộ giữ chức vụ có 3 dòng, gồm: Họ tên cán bộ; chức
vụ; số hiệu. Cán bộ không giữ chức vụ, số hiệu gồm 2 dòng (họ tên, số
hiệu).

Số hiệu học viên: In trực tiếp vào ngực phải áo; chữ, số, đường viền màu vàng sẫm.

Nguyễn Thành /CAND

Similar Posts