Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

THƯỢNG TƯỚNG TÔ LÂM

Ngày sinh: 10-7-1957

Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Nơi ở hiện nay: Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Ngày vào Đảng: 22-8-1981; Ngày chính thức: 22-8-1982

-Trình độ được đào tạo:

     + Giáo dục phổ thông: 10/10

     + Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học An ninh

     + Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ luật

     + Lý luận chính trị: cao cấp

     + Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI, XII

Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII

* Tóm tắt quá trình công tác:

– Từ 1974-1979: Sinh viên Trường Đại học ANND (nay là Học viện ANND)

– Từ 1979-1988: Cán bộ Tổng cục An ninh – Bộ Công an

– Từ 1988-1993: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tổng cục An ninh – Bộ Công an

– Từ 1993-2006: Phó Cục trưởng, Cục trưởng, Tổng cục An ninh – Bộ Công an

– Từ 2006-2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Phó Tổng cục
trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I – Bộ Công an. Tháng 4-2007 được
phong hàm Thiếu tướng.

– Từ 2009 đến 8-2010: Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I – Bộ Công an. Tháng 7/2010 được phong hàm Trung tướng.

– Từ 8- 2010 đến 1-2016: Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung
ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
Việt Nam. Tháng 9-2014 được phong quân hàm Thượng tướng.

– Từ 1- 2016 đến nay: Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương,
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XII được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được
Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

PV (infographic Vũ Hùng)

Similar Posts