Tổng cục XDLL CAND: Nêu gương điển hình trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định, Tổng cục XDLL CAND thực sự là đơn vị gương mẫu, đi đầu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Công an và Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Việc triển khai thực hiện các phong trào và cuộc vận động đã tạo ra những chuyển biến thực sự rõ nét…

“Cấp ủy, thủ
trưởng các đơn vị trong Tổng cục phải thực sự gương mẫu trong công tác,
sinh hoạt. Mỗi cán bộ, chiến sỹ, học viên, trong đó có những tập thể, cá
nhân được biểu dương hôm nay cần tiếp tục mỗi ngày làm ít nhất một việc
tốt, thì nhất định chúng ta sẽ có hàng trăm, hàng nghìn việc tốt trong
phong trào thi đua…”, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương
(UVTW) Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Thường trực Bộ
Công an phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết, biểu dương các điển hình tiên
tiến trong phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai
đoạn 2008-2013 và sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành
nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” do Tổng
cục Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND tổ chức, ngày 22/4.

Trong 5 năm qua, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6
điều Bác Hồ dạy” và 2 năm thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành
nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” trong
Tổng cục XDLL CAND đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công
tác, từ công tác tham mưu, công tác tổ chức cán bộ, công tác giáo dục
chính trị tư tưởng, công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác chính sách,
công tác xây dựng đảng, đến hoạt động của các đoàn thể quần chúng, công
tác tuyên truyền báo chí xuất bản… Đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm
sáng tạo, nhiều gương điển hình tiên tiến.

Cán bộ, chiến sỹ, học viên các đơn vị trực thuộc, các
học viện, trường CAND đã đẩy mạnh học tập 6 điều Bác Hồ dạy; không ngừng
học tập nâng cao trình độ, năng lực… Các đơn vị đã cụ thể hóa nội dung 6
điều Bác Hồ dạy vào nhiệm vụ chuyên môn hàng năm thông qua các chương
trình hành động và các kế hoạch thực hiện; đồng thời hướng cho cán bộ,
chiến sỹ, học viên và các đoàn thể quần chúng đăng ký đảm nhận nhiều đề
tài khoa học, các công trình, phần việc thiết thực và tổ chức phát động
nhiều đợt thi đua, đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị, nhà
trường.

Ghi nhận kết quả trên, 5 năm qua Nhà nước đã tặng
thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng cục XDLL CAND; phong tặng
danh hiệu Anh hùng Lao động (AHLĐ) thời kỳ đổi mới cho Báo CAND, danh
hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) thời kỳ đổi mới cho
Học viện CSND; danh hiệu AHLĐ thời kỳ đổi mới cho đồng chí Trung tướng
Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng Biên tập
Báo CAND và danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho
đồng chí Trung tướng Châu Văn Mẫn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục
XDLL CAND… Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 5 năm qua
có 22 lượt đơn vị được tặng Cờ thi đua Chính phủ; 88 lượt đơn vị được
tặng Cờ thi đua Bộ Công an, hơn 2.400 lượt cán bộ, chiến sỹ các đơn vị
trực thuộc Tổng cục, các học viện, trường CAND được công nhận “Chiến sỹ
thi đua cơ sở”; 36 cá nhân được công nhận “Chiến sỹ thi đua toàn lực
lượng CAND”.

Bên cạnh đó, Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều
lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” – đợt chỉnh huấn,
chỉnh quân sâu rộng trong toàn lực lượng – qua 2 năm triển khai đã tạo
sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, quy
trình, quy chế công tác của các cán bộ, chiến sỹ, học viên; luôn vững
vàng về chính trị, yên tâm về tư tưởng; thực hiện nghiêm túc các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ thực
tế công tác đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, chiến sỹ nâng cao tinh thần
trách nhiệm, dũng cảm hy sinh, cương quyết tấn công tội phạm mà tiêu
biểu là tấm gương hy sinh dũng cảm của Trung úy Lê Thanh Tâm, học viên
K16 Trường Trung cấp CSND II đã để lại hình ảnh đẹp về người chiến sỹ
Công an trong lòng nhân dân.


Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên
Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ
Công an tặng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.


Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định, Tổng
cục XDLL CAND thực sự là đơn vị gương mẫu, đi đầu thực hiện có hiệu quả
Chỉ thị 05 của Bộ Công an và Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều
lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Việc triển khai
thực hiện các phong trào và cuộc vận động đã tạo ra những chuyển biến
thực sự rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ toàn
lực lượng, nhất là ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức vì nhân dân phục vụ và
tinh thần nỗ lực cố gắng, tận tụy trong công tác, cương quyết, khôn
khéo, dũng cảm trong chiến đấu, làm nên những thành tích, chiến công to
lớn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã
hội của đất nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ
trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu ra mấy vấn đề trọng tâm, trong đó
quan trọng nhất là, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị phải thực sự gương mẫu
trong công tác, sinh hoạt. Mỗi cán bộ, chiến sỹ, học viên, trong đó có
những tập thể, cá nhân được biểu dương hôm nay cần tiếp tục mỗi ngày làm
ít nhất một việc tốt, thì nhất định chúng ta sẽ có hàng trăm, hàng
nghìn việc tốt trong phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều
Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng
nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Tại Hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục
trưởng Tổng cục XDLL CAND khẳng định, thời gian tới, thúc đẩy phong trào
học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lên tầm cao mới, ngày càng thiết
thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao,
từng bước nâng cao vai trò, vị thế của Tổng cục XDLL CAND, xứng đáng là
cơ quan tham mưu giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ hướng dẫn, chỉ đạo công
tác XDLL trong toàn ngành.

Hội nghị cũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ Công an
cho 18 tập thể, cá nhân đại diện có thành tích trong 5 năm thực hiện “6
điều Bác Hồ dạy CAND”, và tặng Giấy khen của Tổng cục XDLL CAND cho 15
tập thể, 27 cá nhân có thành tích.Đại tá Nguyễn Xuân Hiến, Trưởng khoa Nghiệp vụ 2, Học viện An ninh nhân dân:

Những năm qua, CBCS, giảng viên Học viện An ninh nhân
dân (ANND) luôn xác định học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND vừa
là yêu cầu, vừa là tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn người chiến sỹ Công an.
Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy,
luôn gương mẫu trong công tác và lối sống, là tấm gương để các học viên
noi theo.

Bên cạnh đó, CBCS của nhà trường cũng không ngừng
nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, luôn hướng học viên vào việc
nâng cao lập trường, quan điểm, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà
nước, cương quyết, khôn khéo với kẻ địch…

Một trong những kinh nghiệm hay trong phương pháp
giảng dạy và truyền đạt kiến thức mà nhà trường luôn áp dụng để học viên
thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy CAND, đó chính là phương pháp học tập và
làm việc theo nhóm, để các học viên phát huy tinh thần làm việc khoa
học, tự giác, tận tụy với công việc, đối với đồng nghiệp phải “thân ái,
giúp đỡ”…


Đại úy Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phó trưởng Đoàn Kịch nói CAND, Cục Công tác chính trị:

Là một nghệ sỹ, chiến sỹ trên mặt trận văn hóa nghệ
thuật, lại hoạt động trong khi Đoàn Kịch nói CAND vừa mới tách ra, còn
gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, về lực lượng biểu diễn đòi hỏi
mỗi nghệ sỹ chúng tôi phải chịu khó, cần cù lao động nghệ thuật, tiết
kiệm thời gian sáng tạo cho các vai diễn của mình.

Để có được những thành tích xuất sắc trong chuyên môn,
tôi luôn tạo cho mình một phong cách sống trong sáng, giản dị, nêu
gương sáng về đạo đức, đi làm đúng giờ, chấp hành nghiêm điều lệnh nội
vụ.

Tiếp tục thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy, bản thân tôi
sẽ cùng với đơn vị thông qua những vai diễn, tuyên truyền sâu rộng tới
cán bộ, chiến sỹ và nhân dân toàn quốc hình ảnh đẹp, chiến công thầm
lặng của lực lượng CAND trong công cuộc đấu tranh giữ gìn an ninh quốc
gia và TTATXH, tiếp tục phát huy, nhân rộng các thành tích trong thời
gian tiếp theo…

Quỳnh Vinh – Trần Xuân (Theo CAND)

Similar Posts